course (ミャンマー語

ပညာေတာ္သင္ course

ဂ်ပန္တကၠသိုလ္၊ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းေက်ာင္း ၊အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆက္တက္ခ်င္ သူမ်ားအတြက္ course ျဖစ္သည္။ ဒီသင္ရိဳးညႊန္းတန္းတြင္ basic level,intermidiate level,advanced level ဟုရိွျပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိ level နွင့္ကိုက္ညီေသာ ဂ်ပန္ဘာသာအဆင့္ကိုသင္ၾကားနုိင္သည္။ ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို႕ဆႏၵရိွသူမ်ား ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္လမ္းညႊန္မွဳမ်ားျဖစ္သည္။

>> detail information

 

 

အဖဲြ႕လိုက္ကာလတိုပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ cours

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား၊အထက္တန္းေက်ာင္းသား၊အလယ္တန္းေက်ာင္းသားစသည္ျဖင့္ အဖဲြ႕(၁၂ ေယာက္နွင့္အထက္)မ်ားျဖင့္ ကာလတိုဂ်ပန္စာေလ့လာျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ဂ်ပန္မွာေပ်ာ္ရြင္စြာနွင့္ မိမိဆႏၵရိွေသာ ယဥ္ေက်းမွဳအေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရရိွျခင္းစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားလည္ပတ္နိုင္ျခင္း၊ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ ဖလွယ္ပဲြမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ာကိုလညး္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။

>> detail information

 

တနလာၤမွ ေသာၾကာ course

ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ေနေသာ နိုင္ငံျခားသားအတြက္ မိသားစု၊အလုပ္ခြင္စသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အဆင္ေျပရန္ ျပဳစုထားေသာ course ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မွာ လွုပ္ရွားရုန္းကန္မွု၊ အလုပ္တြင္းဆက္ဆံေရးတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို သင္ယူနိုင္ေသာအတန္းမ်ားလည္း စီစဥ္ထားသည္။

ဂ်ပန္ဘာသာစြမ္းရည္စစ္စာေမးပဲြကိုေအာင္ျမင္ဖို႕ ဦးတည္ထားေသာ အတန္းလည္းရိွသည္။

>> detail information

 

စေနေန႔တန္း

ဒီအတန္းကေတာ့Level၃ခုအတူတူဂ်ပန္စာကိုတပတ္ရဲ႔ပိတ္ရက္မွာအသုံးခ်ၿပီးသင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ေ၀ါဟာရမ်ားကိုသင္ယူႏုိင္ၿပီးသဒၵါက်က်စကားေျပာကိုမရတဲ့လူဆီကေန ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲရဲ႕သဒၵါကို နားလည္ၿပီးေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ႏိုင္ၿပီးတျခားလူမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ရတဲ့လူမ်ားလုပ္လိုေသာ လူမ်ားအတြက္လိုအပ္တဲ့ ဂ်ပန္စာကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

>> detail information
Photo Gallery TIJ通信

PAGETOP