Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 

Công ty cổ phần Học viện Nhật ngữ TIJ Tokyo (dưới đây gọi là Học viện chúng tôi) , với tư cách cung cấp dịch vụ giáo dục tiếng Nhật, luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc thu thập thông tin cá nhân, đối với những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được thì tất cả các giảng viên sẽ nỗ lực bảo vệ một cách phù hợp và nghiêm ngặt.

 

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được Học viện chúng tôi thu thập là những thông tin liên quan giữa học sinh và người bảo lãnh・người giám hộ của học sinh , người xin nhập học và người bảo lãnh・người giám hộ của học sinh, học sinh đã tốt nghiệp, nhân viên. Đó là những thông tin có bao gồm như họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc thông qua một cách mô tả khác có thể phân biệt được từng cá nhân riêng biệt.

 

Thu thập thông tin cá nhân

Học viện chúng tôi để hoàn thành nghiệp vụ thì trong phạm vi cần thiết sẽ tiến hành thu thập thông tin cá nhân bằng những phương pháp phù hợp và công khai.

 

Mục đích sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

  Học viện chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân quá phạm vi đưa ra từ trước và cũng không đưa thông tin cá nhân cá nhân cho bên thứ ba. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ như trường hợp dưới đây cần cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

 ・Trường hợp thông báo trước về việc cung cấp cho bên thứ ba

 ・Trường hợp có sự đồng ý của bản thân người đó.

 ・Trường hợp được đánh giá cần thiết theo luật pháp.

 ・Khi tiến hành nghiệp vụ ủy thác dựa trên hợp đồng ghi rõ về nghĩa vụ bảo mật, có trường hợp cần cung cấp thông tin cá nhân có các công ty đối tác trong phạm vi cần thiết.

 

Quản lý thông tin cá nhân

Học viện chúng tôi quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp, cùng với việc tiến hành biện pháp bảo vệ cần thiết đối với việc mất, sửa đổi, rò rỉ, truy cập bất hợp pháp thông tin cá nhân. Trong trường hợp xấu xảy ra sự cố thì sẽ nhanh chóng đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời. 

 

Công khai, sửa đổi thông tin cá nhân với bản thân cá nhân

Đối với trường hợp có yêu cầu co xem thông tin cá nhân bằng văn bản của chíbanrbarn thân của người có thông tin cá nhân, sau khi xác nhận là đúng người và lý do yêu cầu cho xem là hợp lý thì Học viện chúng tôi sẽ cho xem thông tin cá nhân theo yêu cầu. Trong trường hợp kết quả, nội dung thông tin cá nhân được cho xem không chính xác hoặc có sự nhầm lẫn thì sẽ được sửa chữa nhanh chóng.

 

Tuân thủ các quy tắc và luật pháp

Học viện chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp Nhật Bản và những chỉ tiêu khác để thu thập thông tin cá nhân.

 

Cải thiện và xem xét về việc thu thập thông tin cá nhân

Học viện chúng tôi liên tục tiến hành kiểm tra định kỳ sau đó cải thiện và xem xét lại những vấn đề liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân, hệ thống quản lý.

 

Hủy bỏ thông tin cá nhân

Học viện chúng tôi nêu rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân, khi không cần thiết hoặc thời hạn lưu giữ theo quy định của pháp luật đã hết thì sẽ xóa hoặc hủy bỏ những thông tin cá nhân đó. Việc xóa hay hủy bỏ để ngăn ngừa việc rò rỉ thông tin ra bên ngoài thì chúng tôi thực hiện các phương pháp cần thiết và phù hợp .

 

Liên hệ tư vấn liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân

Liên hệ tư vấn liên quan đến thu thập thông tin cá nhân theo địa chỉ dưới đây:

 

Công ty cổ phần Học viện Nhật ngữ TIJ Tokyo

Địa chỉ:  124-0024 Tokyo Katsushikaku Shinkoiwa 1-17-10

Điện thoại:  03-5607-4100

Fax:       03-5607-4102

Email:     tij@tij.ne.jp

 

 

 

PAGETOP