คอร์สเรียนต่อในญี่ปุ่น

คอร์สเรียนต่อในญี่ปุ่น เพิ่มความเป็นไปได้ในการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

เป็นคอร์สเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย และ วิทยาลัยเฉพาะทาง
มีทั้งคอร์สระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตามระดับของตนเอง และเรายังให้คำแนะนำเรื่องเรียนต่อด้วย

เกี่ยวกับวีซ่า

การเข้ามาเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะต้องมีวีซ่า ซึ่งทางศูนย์อบรมภาษาญี่ปุ่นTIJจะเป็นผู้ดำเนินการขอสิทธิ์พำนักต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ท่าน โดยทางเราดำเนินการทั้งตรวจยืนยันเอกสาร สอบวัดความรู้และสัมภาษณ์ ตรวจสอบความประสงค์ที่จะเข้ามาเรียน ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก่อน  เราจึงรักษาอัตราการได้สิทธิ์พำนัให้อยู่ในระดับสูงไว้ได้เสมอ

คอร์สต่างๆ,เวลาเรียน

คอร์ส เปิดเรียน จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน
ศึกษาต่อ 2 ปี เมษายน 1,600ชั่วโมง

คอร์สเช้า 9:00~12:30

คอร์สบ่าย 13:00~16:30

ศึกษาต่อ 1ปี9เดือน กรกฎาคม 1,400ชั่วโมง
ศึกษาต่อ1ปี6เดือน ตุลาคม 1,200ชั่วโมง
ศึกษาต่อ 1ปี3เดือน มกราคม 1,000ชั่วโมง

 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าเล่าเรียน

Please check Tuition fees list.

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ชำระตอนเข้าโรงเรียน

ประกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นักเรียนทุกคนจะเข้าระบบการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ,มีโรคภัยไข้เจ็บ,รวมถึงค่าใช้จ่ายแก่ผู้ให้การช่วยเหลือต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้น หากเข้าระบบนี้  ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายให้ในส่วนที่โดยปกติผู้ป่วยต้องเป็นผู้ชำระ(ร้อยละ 30 ของค่ารักษา) โดยค่าประกันสุขภาพสำหรับ 1 ปีครึ่ง คือ15,800 เยน และค่าประกันสุขภาพสำหรับ 2 ปี คือ20,000 เยน ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องให้ ขอให้โอนเงินมาพร้อมกับค่าแรกเข้าด้วย

Please refer to the English page for details.

 

 

Contact form

Photo Gallery TIJ通信

PAGETOP