คอร์สวันธรรมดา

คอร์สวันธรรมดา ถ้าสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้ ชีวิตจะมีสีสันมากขึ้นคอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับชาวต่างชาติที่ติดภาระกิจเรื่องครอบครัวหรือเรื่องงาน ท่านจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในเรื่องงาน 。

นอกจากนี้ยังมีคลาสเพื่อให้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่านด้วย 。

จุดเด่น

基礎週5コース:生活や仕事に役立つ日本語を平日にまなびたい 外国人子女に生活のための日本語を学ばせたい
日本語能力試験に合格したい 外国人子女・帰国子女を日本の大学・専門学校に進学させたい 土曜日コース:土曜日に日本語を学びたい

 

คลาสพื้นฐานสัปดาห์ละ 5 วัน

คลาสพื้นฐานสัปดาห์ละ 5 วัน

ในคลาสพื้นฐานสัปดาห์ละ 5 วัน  ท่านจะได้เรียนเป็นลำดับ 3 ขั้นตอนเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่น

วัน・เวลา・ตารางเวลา・ค่าเล่าเรียน・หลักสูตร

วัน เวลา ค่าเล่าเรียน หลักสูตร

จันทร์

ศุกร์

・เวลาเรียน 45นาที/1คาบ×4ครั้ง

เวลาถามตอบ 10นาที

・เวลาพัก 20นาที

140,000เยน

(ไม่รวมภาษีบริโภค)

700เยน/1คาบ×200คาบ

สนทนา

ไวยากรณ์

อักษรคะนะ

คันจิ

เรียงความ

การอ่าน

การออกเสียง

 

ページの先頭へ

 

คลาสเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง

คลาสเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับกลางช่วยเติมเต็มส่วนที่ยังขาดได

คลาสนี้จะเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอบผ่าน “การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งจัดสอบอยู่ทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะฝึกทำข้อสอบแล้วยังจะได้ฟังข่าวสั้นของญี่ปุ่น ได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ พูดแสดงความเห็นหรือเรียนรู้การสนทนาหรือการเขียนเรียงความเพื่อการอภิปรายถกเถียงกัน โดยท่านสามารถเลือกเข้าเรียนตามเนื้อหาที่เห็นว่าจำเป็นและวันที่ต้องการได้ด้วย

วัน・เวลา・ตารางเวลา・ค่าเล่าเรียน・หลักสูตร

วัน เวลา ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร

จันทร์

ศุกร์

คาบที่ 1 9:00~9:45

คาบที่ 2 9:45~10:30

(ถามตอบ 10:30~10:40)

คาบที่ 3 11:00~11:45

คาบที่ 4 11:45~12:30

สัปดาห์ละไม่เกิน 4:

850เยน/1ชั่วโมง

สัปดาห์ละ5~12คาบ:800เยน/1คาบ

สัปดาห์ละ13~16คาบ:750เยน/1คาบ

สัปดาห์ละ17คาบขึ้นไป:700เยน/1คาบ
(ไม่รวมภาษีบริโภค)

ตำราระดับกลางสนทนา

อ่าน

ฟัง

ไวยากรณ์N2

 

Please refer to the English page for details.

 

Contact us

Photo Gallery TIJ通信

PAGETOP