คอร์สวันเสาร์ (土曜日コース:タイ語)

คอร์สวันเสาร์ “สนุก ในวันสุดสัปดาห์”

 

ในคลาสนนี้ท่านจะได้ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ เรียนภาษาญี่ปุ่นตามระดับ3 ระดับที่เหมาะสม
และได้เรียนภาษาญี่ปุ่นของคนที่อยากเปลี่ยนตัวเอง จากคนที่เรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคได้แต่สนทนาไม่ถูกไวยากรณ์กลายเป็นคนที่เข้าใจไวยากรณ์สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นและสื่อสารกับคนอื่นด้วยการอภิปรายได้

แต่ละวันได้สบายขึ้นบ้าง, ได้เติมสีสันให้ชีวิต, แล้วทุกๆวันจะสนุกมากขึ้นนะ!

ท่านที่ประสงค์จะเรียนในวันธรรมดา กรุณาดู“คอร์สวันธรรมดา

 

วัน・เวลา・ตารางเวลา・ค่าเล่าเรียน・หลักสูตร

ระดับต้น

วัน เวลา ค่าเล่าเรี หลักสูตร
คาบที่1,2 คาบที่3,4
วันเสาร์

คาบที่1 13:00~13:45

คาบที่2 13:45~14:30

(ถามตอบ 14:30~14:40)

คาบที่3 15:00~15:45
คาบที่4 15:45~16:30

900เยน/1คาบ
(ไม่รวมภาษีบริโภค)

สนทนา ไวยากรณ์

ระดับต้น〜ระดับกลาง

วัน เวลา ค่าเล่าเรี หลักสูตร
คาบที่1,2 คาบที่3,4
วันเสาร์

คาบที่1 13:00~13:45

คาบที่2 13:45~14:30

(ถามตอบ 14:30~14:40)

คาบที่3 15:00~15:45

คาบที่4 15:45~16:30

900เยน/1คาบ
(ไม่รวมภาษีบริโภค))

สนทนา

ฟัง

คำศัพท์

ระดับกลาง

วัน เวลา ค่าเล่าเรียน หลักสูตร
คาบที่1,2 คาบที่3,4
วันเสาร์

คาบที่ 1 9:00~9:45

คาบที่ 2 9:45~10:30
(ถามตอบ 10:30~10:40)

คาบที่ 3 11:00~11:45

คาบที่ 4 11:45~12:30

900เยน/1คาบ
(ไม่รวมภาษีบริโภค)

N1N2ไวยากรณ์ สนทนา

 

*ทุกคอร์ส มีค่าเอกสารสื่อการสอน ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน

 

Please refer to the English page for details.

 

Contact us

Photo Gallery TIJ通信

PAGETOP