Đổi thay(沿革)

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 18 tháng 9 năm 1991 Tổ chức hội thảo những người cùng sáng lập trường  
Ngày 18 tháng 9 năm 1991 Xây dựng văn bản thành lập Trung tâm đào tạo Nhật ngữ Tokyo TIJ  
Ngày 1 tháng 10 năm 1991 Khánh thành Trung tâm đào tạo Nhật ngữ Tokyo TIJ
Giám đốc trung tâm   Tokura Shinji
Hiệu trưởng danh dự  Takayanagi kazuo
Hiệu trưởng    Takayanagi kazuko
Phó giám đốc Tokura  Tokura kyoko
 
Tháng 1 năm 1992 Khai giảng khóa đào giảng viên tiếng Nhật lần thứ 1  
Tháng 1 năm 1992 Bắt đầu đào tạo tiếng Nhật trong doanh nghiệp  
Nhày 14 tháng 2 năm 1992 Tổ chức Lễ khánh thành trung tâm TIJ
Ngày 1 tháng 10 năm 1992 TIJ được Hiệp hội Chấn hưng Giáo dục Nhật ngữ công nhận
Tháng 10 năm 1992 Lễ khai giảng dành cho lưu học sinh kỳ 1
Tháng 4 năm 1992 Xây dựng ký túc xá (Thanh Vân Liêu)
Tháng 9 năm 1992 Khai giảng khóa đào tạo dành cho tình nguyện viên dạy tiếng Nhật tại khu vực
Tháng 11 năm 1993 Thành lập hội bảo lãnh cho lưu học sinh lần 1
Tháng 3 năm 1994 Lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên dành cho lưu học sinh
Năm 1996-1997 TIJ được Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Kỹ thuật chỉ định là trường hợp tác nghiên cứu và khai thác biên soạn tài liệu giảng dạy.
Đề tài nghiên cứu “biên soạn sách tiếng Nhật dành cho mọi người nói chung trong khu vực”
Tháng 5 năm 1997 Thành lập Hội nghiên cứu đào tạo Nhật ngữ TIJ
Tháng 8 năm 1997 Hội nghiên cứu đào tạo Nhật ngữ TIJ phát hành số báo thông tin đầu tiên
Năm 1998 TIJ được Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Kỹ thuật chỉ định là trường hợp tác nghiên cứu và khai thác biên soạn tài liệu giảng dạy.
Đề tài nghiên cứu “biên soạn sách đọc viết tiếng Nhật dành cho mọi người nói chung trong khu vực”
Năm 1998 Đổi tên khóa đào tạo giảng viên tiếng Nhật thành khóa thực tập giảng dạy tiếng Nhật
Tháng 10 năm 2000 Khai giảng lớp học phổ thông kỳ 1 (hiện là khóa học tiếng nhật trong cuộc sống)
Tháng 4 năm 2004 Tokura Shunichi nhậm chức Phó Giám đốc Trung tâm
Tháng 5 năm 2004 Tổ chức 「Hội Tư Đức」Hội cựu sinh viên TIJ
Năm 2004 TIJ trở thành Trường chỉ định nghiên cứu (nghiên cứu, khai thác tài liệu giảng dạy…) do Ban hỗ trợ công tác Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Kỹ thuật chỉ định.
Đề tài nghiên cứu “khai thác, soạn thảo sách giáo khoa trình độ sơ cấp nhằm rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Nhật”
Tháng 2 năm 2006 Tổ chức (Lễ hội văn hóa) Lễ hội mùa xuân TIJ lần 1
Năm 2007 TIJ trở thành Trường chỉ định nghiên cứu (nghiên cứu, khai thác tài liệu giảng dạy…) do Ban hỗ trợ công tác Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Kỹ thuật chỉ định.
Đề tài nghiên cứu “biên soạn tài liệu đọc hiểu trung cấp với trọng tâm nâng cao tính tự chủ cho học viên”
Tháng 4 năm 2008 Takayanagi Kazuko nhậm chức hiệu trưởng danh dự;
Hirose Mariko nhậm chức hiệu trưởng
Tháng 6 năm 2012 Tokura Shinji nhậm chức Giám đốc danh dự;
Tokura Shunichi nhậm chức Giám đốc.
Tháng 4 năm 2019 Hirose Mariko nhậm chức hiệu trưởng danh dự;
Sayuri Ichikawa nhậm chức hiệu trưởng

≫quay lại khái quát nhà trường

Photo Gallery TIJ通信 Những SV đã tốt nghiệp (graduate)

PAGETOP