Liên hệ(お問い合わせ)

Tại học viện tất cả những thông tin cá nhân về tên , địa chỉ, số điện thoại hay địa chỉ email những quý khách yêu cầu xin tài liệu hay đã liên lạc với nhà trường chỉ dùng với mục đích gửi tài liệu đã xin hay hướng dẫn liên lạc. Ngoài ra không sử dụng với mục đích khác

* required

Họ tên*
Địa chỉ email*
Số điện thoại*
Giới tính*
Quốc tịch*
Kinh nghiệm luyện tập
(ví dụ:○năm ○tháng)
Nguyện vọng khóa học
Nội dung hướng dẫn

Photo Gallery TIJ通信 Những SV đã tốt nghiệp (graduate)

PAGETOP