Khóa học vào thứ 7 (ベトナム語:土曜日)

Khóa học vào thứ 7 “Học tiếng Nhật cuối tuần thật vui”

Đây là lớp học chia làm 3 cấp độ, có thể học được vào cuối tuần. Lớp học dành cho mọi đối tượng, từ những người có vốn từ vựng nhưng không giỏi ngữ pháp nên chưa nói được tiếng Nhật, cho đến những người muốn thông qua kiến thức ngữ pháp của bài thi năng lực tiếng Nhật, và thảo luận để giao tiếp với người khác.

Nếu bạn muốn học tiếng Nhật vào ngày trong tuần thì tham khảo [Lớp học trong tuần]

Trình độ sơ cấp

Ngày ngày vui vẻ hơn!Lớp học dành cho những người ở mức độ biết những kiến thức ngữ pháp cơ bản nhưng không thể giao tiếp hội thoại trôi chảy hay những người có thể nói chuyện giao tiếp được nhưng lại hay nhầm lẫn về cấu trúc ngữ pháp. Để có thể giao tiếp một cách chính xác, trôi chảy về những vấn đề của bản thân, vấn đề của gia đình, đất nước và những tình huống khác nhau trong cuộc sống.

Trình độ từ sơ cấp đến trung cấp

Lớp học dành cho những học viên đã từng học qua ngữ pháp của phần sơ cấp nhưng không thể nói lên được những điều bản thân muốn nói .Không chỉ những vấn đề về cuộc sống hàng ngày mà dần dần có thể nói lên được những suy nghĩ về vấn đề liên quan đến xã hội, những vấn đề phức tạp cũng có thể biểu cảm và diễn đạt được.

Trình độ trung cấp

・Lớp học ngữ pháp để phục vụ cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật diễn ra vào tháng 7 và tháng 12
・Lớp học thảo luận và trình bày về những đề tài khác nhau .Ngoài ra còn học về nhiều vấn đề liên quan đến kinh doanh công ty

Thứ/Giờ/Ngày/Học phí/Nội dung

Trình độ sơ cấp

Thứ Giờ Học phí Nội dung
Tiết 1,2 Tiết 3,4
Thứ 7 Tiết 1 13:00~13:45
Tiết 2 13:45~14:30
(Hỏi đáp 14:30~14:40)
Tiết 3 15:00~15:45
Tiết 4 15:45~16:30
900yen/1tiết
(Chưa tính thuế)
Hội thoại Ngữ pháp

Trình độ từ sơ cấp đến trung cấp

Thứ Giờ Học phí Nội dung
Tiết 1,2 Tiết 3,4
Thứ 7 Tiết 1 13:00~13:45
Tiết 2  13:45~14:30
(Hỏi đáp 14:30~14:40)
Tiết 3 15:00~15:45
Tiết 4 15:45~16:30
900yen/1tiết
(Chưa tính thuế)
Hội thoại NgheTừ vựng

Trình độ trung cấp

thứ Giờ Học phí Nội dung
Tiết 1,2 Tiết 3,4
Thứ 7 Tiết 1 9:00~9:45
Tiết 2 9:45~10:30
(Hỏi đáp 10:30~10:40)
Tiết 3 11:00~11:45
Tiết 4 11:45~12:30
900yen/1tiết
(Chưa tính thuế)
Ngữ pháp N1 N2 hội thoại

*Ngoài học phí, sinh viên phải nộp tiền phí tài liệu

Phân loại học kỳ

Tên học kỳ Thời gian ( tháng/ ngày) Ghi chú
Học kỳ đông 2019/1/12, 19, 26   2/2, 9, 16, 23 3/2, 9, 16  
Học kỳ xuân 2019/4/6, 13, 20 5/11, 18, 25 6/1, 8, 15, 22  
Học kỳ hè 2019/7/6, 13, 20, 27   8/3, 17, 24, 31 9/7, 28  
Học kỳ thu 2019/10/5, 12, 19, 26   11/9, 16, 30 12/7, 14, 21  
Học kỳ đông 2020/1/11, 18, 25   2/1, 8, 15, 22, 29 3/7, 14  

Giáo trình sử dụng

Lớp sơ cấp

Lớp sơ trung cấp

Lớp trung cấp

Liên hệ

Photo Gallery TIJ通信 Những SV đã tốt nghiệp (graduate)

PAGETOP