Khóa học vào thứ 7 (ベトナム語:土曜日)

Khóa học vào thứ 7 “Học tiếng Nhật cuối tuần thật vui”

Đây là lớp học chia làm 3 cấp độ, có thể học được vào cuối tuần. Lớp học dành cho mọi đối tượng, từ những người có vốn từ vựng nhưng không giỏi ngữ pháp nên chưa nói được tiếng Nhật, cho đến những người muốn thông qua kiến thức ngữ pháp của bài thi năng lực tiếng Nhật, và thảo luận để giao tiếp với người khác.

Nếu bạn muốn học tiếng Nhật vào ngày trong tuần thì tham khảo [Lớp học trong tuần]

Trình độ sơ cấp

Ngày ngày vui vẻ hơn!Lớp học dành cho những người ở mức độ biết những kiến thức ngữ pháp cơ bản nhưng không thể giao tiếp hội thoại trôi chảy hay những người có thể nói chuyện giao tiếp được nhưng lại hay nhầm lẫn về cấu trúc ngữ pháp. Để có thể giao tiếp một cách chính xác, trôi chảy về những vấn đề của bản thân, vấn đề của gia đình, đất nước và những tình huống khác nhau trong cuộc sống.

Trình độ từ sơ cấp đến trung cấp

Lớp học dành cho những học viên đã từng học qua ngữ pháp của phần sơ cấp nhưng không thể nói lên được những điều bản thân muốn nói .Không chỉ những vấn đề về cuộc sống hàng ngày mà dần dần có thể nói lên được những suy nghĩ về vấn đề liên quan đến xã hội, những vấn đề phức tạp cũng có thể biểu cảm và diễn đạt được.

Trình độ trung cấp

・Lớp học ngữ pháp để phục vụ cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật diễn ra vào tháng 7 và tháng 12
・Lớp học thảo luận và trình bày về những đề tài khác nhau .Ngoài ra còn học về nhiều vấn đề liên quan đến kinh doanh công ty

Thứ/Giờ/Ngày/Học phí/Nội dung

 

From Winter semester 2020

クラス

授業時間

1school hour = 45min

45分×2

45分×2

45分×2

45分×2

45分×2

 

 

9:00-10:30

10:50-12:20

12:25-13:10

13:15-14:45

15:00-16:30

JLPT

N2 文法Grammar

 

  

 

 

JLPT

N1 文法Grammar

〇 

  

 

 

 

ビジネス会話
Business Conversation

中上級1
Upper-Intermediate1

 

 

 

 

ビジネス会話
Business Conversation

中上級2
Upper-Intermediate2

 

 

   

JLPT

N2/N3 読解
Reading

 

 

 

 

 

日常会話
Daily Conversattion

初級1
Beginner1

 

   

 〇

〇 

日常会話
Daily Conversattion

初級2
Beginner2

 

 

 

 〇

〇 

日常会話
Daily Conversattion

初中級
Beginner-Intermediate

 

   

 〇

トピック会話・発表
Topic Conversattion・Presentation

上級会話
Advanced

 

 

 

 

授業料は1時限(=45分)につき900円(消費税別)
Tuition fee is 1school hour (=45min) is ¥900 (Consumption tax not included)
 *各コースとも授業料に加えて、教材費が別途必要になります。
 *Each course will have a separate fee for textbooks.

 

学期区分

Phân loại học kỳ

Tên học kỳ Thời gian ( tháng/ ngày) Ghi chú
Học kỳ đông 2020/1/11, 18, 25   2/1, 8, 15, 22, 29 3/7, 14  
Học kỳ xuân 2020/4/11, 18, 25 5/16, 23, 30 6/6, 13, 20, 27  
Học kỳ hè 2020/7/4, 11, 18 8/15, 22, 29 9/5, 12, 19, 26  
Học kỳ thu 2020/10/10, 17, 24, 31 11/7, 14, 28 12/5, 12, 19  
Học kỳ đông 2021/1/16, 23, 30 2/6, 13, 20, 27 3/6, 13, 27  

Giáo trình sử dụng

Lớp sơ cấp

Lớp sơ trung cấp

Lớp trung cấp

Liên hệ

Photo Gallery TIJ通信 Những SV đã tốt nghiệp (graduate)

PAGETOP