Bài học cá nhân trực tuyến

★Nếu là trực tuyến
Có thể học mọi lúc
Có thể học ở bất cứ đâu
Có thể an tâm học
Học hiệu quả trong thời gian ngắn

★Nếu là học cá nhân
Có thể học những gì bạn muốn học
Có thể nghe những gì bạn muốn nghe
Có thể nói về nhwungx gì bạn muốn nói

Nào , vậy tại sao bạn không thử bắt đầu?

Photo Gallery TIJ通信 Những SV đã tốt nghiệp (graduate)

PAGETOP