Bảng giá học phí

Khóa học du học sinh (nhập học tháng 4 năm 2017 trở đi )

Học phí khi nhập học

Tiền học phí khi nhập học  
Phí hồ sơ 22,000yen (bao gồm thuế)
Phí nhập học 80,000yen (bao gồm thuế)
Phí quản lý học sinh (1 năm) 60,000yen (bao gồm thuế)
Học phí (1 năm) 600,000yen (bao gồm thuế, sách )
Tổng 762,000yen (bao gồm thuế)

 Số tiền cần thiết ngoài ra khi nhập học※Trường hợp đang sinh sống tại Nhật Bản, hãy nhìn xem tiền học phí của khóa ngày thường

Bảo hiểm dành cho du học sinh

Học viên nhập học tháng 4 (khóa 2 năm) 20,000yên (bao gồm thuế)
Học viên nhập học tháng 7 (khóa 1 năm 9 tháng) 17,900yên (bao gồm thuế)
Học viên nhập học tháng 10 (khóa 1 năm 6 tháng ) 15,800yên (bao gồm thuế)
Học viên nhập học tháng 1 (khóa 1 năm 3 tháng 13,300yên (bao gồm thuế)

Học phí năm thứ 2

K tháng 4 (1 năm) 600,000yen (bao gồm tiền học, sách,thuế)
+60,000yen (phí quản lý học sinh 1 năm bao gồm thuế)
K tháng 7 (9 tháng ) 450,000yen(bao gồm tiền học, sách,thuế)
+45,000yen (phí quản lý học sinh 9 tháng bao gồm thuế)
K tháng 10 (6 tháng ) 300,000yen (bao gồm tiền học, sách,thuế)
+30,000yen (phí quản lý học sinh 6 tháng bao gồm thuế)
K tháng 1 (3 tháng ) 150,000yen (bao gồm tiền học, sách,thuế)
+15,000yen (phí quản lý học sinh 3 tháng bao gồm thuế)

※Học sinh nhập học tháng 4 đóng học 1 lần 1 năm, học sinh kỳ tháng 7 đóng học 1 lần 9 tháng、học sinh kỳ tháng 10  đóng học 1 lần  6 tháng thì được giảm giá. 

※Học phí năm thứ 2 (bao gồm tiền sách, thuế)・Phí quản lý du học sinh thì có thể đóng nhiều lần  theo từng học kỳ 165,000yen。

 

Khóa học ngày thường

 Học phí lớp học cơ bản 5 buổi 1 tuần

1 khóa học 10 tuần 200 tiếng 140,000yên ( chưa bao gồm thuế)

※Ngoài ra mất tiền sách
※Trong trường hợp đóng cả 1kỳ thì sẽ được giảm tiền thuế

Học phí lớp đối sách thi năng lực tiếng Nhật trung cấp

Trường hợp 1 tuần học đến 4 tiếng 850yên/ 1 giờ (chưa bao gồm thuế)
Trường hợp 1 tuần học 5-12 tiếng 800yên/ 1 giờ (chưa bao gồm thuế)
Trường hợp 1 tuần học 13-16 tiếng 750yên/ 1 giờ (chưa bao gồm thuế)
Trường hợp 1 tuần học trên 17 tiếng 700yên/ 1 giờ (chưa bao gồm thuế)

※Dựa vào số lượng thời gian tham gia học để tính
※Ngoài ra mất tiền sách
※Trong trường hợp tham gia học 20 tiếng 1 tuần, đóng học luôn cả 1 kỳ thì sẽ được giảm tiền thuế

Học phí khóa thứ 7

Lớp sơ cấp (1 kỳ 10 buổi 40 tiếng) 36,000yên (chưa bao gồm thuế)
Lớp trung sơ cấp(1 kỳ 10 buổi 40 tiếng) 36,000yên (chưa bao gồm thuế)
Lớp ngữ pháp trung cấp(1 kỳ 10 buổi 20 tiếng) 18,000yên (chưa bao gồm thuế)
Lớp hội thoại trung cấp(1 kỳ 10 buổi 20 tiếng) 18,000yên (chưa bao gồm thuế)

※Đến trước khi giờ học bắt đầu nếu có sự liên lạc thông báo nghỉ học, chỉ trong trường hợp tham gia vào khóa học tiếp theo thì số tiền học phí của buổi học đó sẽ được chuyển vào kỳ tiếp theo

Về vấn đề trả lại tiền

 Khóa học du học sinh

  1. Số tiền phí đã thu để làm hồ sơ xin chứng nhận giấy phép lưu trú dù không được cấp cũng không hòan trả.
  2. Trong trường hợp sau khi có giấy phép lưu trú từ cục xuất nhập cảnh Tokyo thì thu tiền học phí năm đầu ( tiền nhập học, tiền quản lý học viên, học phí 1 năm học ) nhưng không xin được visa từ cơ quan ngoại giao ở nước ngoài thì sẽ trả lại tiền quản lý học viên và tiền học phí 1 năm học.
  3. Trong trường hợp đang trong thời gian du học tại TIJ mà xin nghỉ học thì sẽ trả lại tiền học phí từ ngày nghỉ học trở đi.

 

Khóa học ngày thường

  1. Trong vòng 8 ngày từ ngày bắt đầu khóa học, trong trường hợp ngày thứ 8 mà tiết học bị hủy, nếu muốn dừng lại khóa học thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền đóng học phí.
  2. Bắt đầu khóa học sau 8 ngày trở đi nếu muốn hủy bỏ khóa học giữa chừng thì sẽ hoản trả 80% số tiền học phí còn lại tính từ thời điểm thông báo cho nhà trường.

 

Khóa học thứ 7

  1. Đến trước khi giờ học bắt đầu nếu có sự liên lạc thông báo nghỉ học, chỉ trong trường hợp tham gia vào khóa học tiếp theo thì số tiền học phí của buổi học đó sẽ được chuyển vào kỳ tiếp theo.
  2. Trong vòng 8 ngày từ ngày bắt đầu khóa học, trong trường hợp ngày thứ 8 mà tiết học bị hủy, nếu muốn dừng lại khóa học thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền đóng học phí.
  3. Bắt đầu khóa học sau 8 ngày trở đi nếu muốn hủy bỏ khóa học giữa chừng thì sẽ hoản trả 80% số tiền học phí còn lại tính từ thời điểm thông báo cho nhà trường.
Photo Gallery TIJ通信 Những SV đã tốt nghiệp (graduate)

PAGETOP