Bảng giá học phí

Khóa học du học sinh

nhập học tháng 4 năm 2021 trở đi

  Mục Năm 1(bao gồm thuế) Năm 2(bao gồm thuế)
1 Phí hồ sơ 22,000yen
2 Phí nhập học 52,800yen
3 Học phí 607,200yen 607,200yen
4 Tiền giáo trình 35,200yen 35,200yen
5 Phí quản lý học sinh 66,000yen 66,000yen
  Tổng cộng 783,200yen 708,400yen

 

Về vấn đề trả lại tiền

Chính sách hoàn trả khóa học du học

 

 

Học phí khi nhập học (Cho đến khi nhập học vào tháng 1 năm 2021)

Tiền học phí khi nhập học  
Phí hồ sơ 22,000yen (bao gồm thuế)
Phí nhập học 80,000yen (bao gồm thuế)
Phí quản lý học sinh (1 năm) 60,000yen (bao gồm thuế)
Học phí (1 năm) 600,000yen (bao gồm thuế, sách )
Tổng 762,000yen (bao gồm thuế)

 Số tiền cần thiết ngoài ra khi nhập học※Trường hợp đang sinh sống tại Nhật Bản, hãy nhìn xem tiền học phí của khóa ngày thường

Bảo hiểm dành cho du học sinh

Học viên nhập học tháng 4 (khóa 2 năm) 20,000yên
Học viên nhập học tháng 7 (khóa 1 năm 9 tháng) 17,900yên
Học viên nhập học tháng 10 (khóa 1 năm 6 tháng ) 15,800yên
Học viên nhập học tháng 1 (khóa 1 năm 3 tháng 13,300yên

Học phí năm thứ 2

K tháng 4 (1 năm) 600,000yen (bao gồm tiền học, sách,thuế)
+60,000yen (phí quản lý học sinh 1 năm bao gồm thuế)
K tháng 7 (9 tháng ) 450,000yen(bao gồm tiền học, sách,thuế)
+45,000yen (phí quản lý học sinh 9 tháng bao gồm thuế)
K tháng 10 (6 tháng ) 300,000yen (bao gồm tiền học, sách,thuế)
+30,000yen (phí quản lý học sinh 6 tháng bao gồm thuế)
K tháng 1 (3 tháng ) 150,000yen (bao gồm tiền học, sách,thuế)
+15,000yen (phí quản lý học sinh 3 tháng bao gồm thuế)
 
※ Dưới đây là tiền học phí và phí quản lý học sinh năm thứ 2 (đã bao gồm sách giáo khoa và thuế)
 

K tháng 4 (1 năm) ① Cuối tháng 3 đóng 330,000 yên(Phí từ tháng 4~ tháng 9 năm sau)
② Cuối tháng 9 đóng 330,000 yên( Phí tháng 10~ tháng 3)
K tháng 7 (9 tháng ) ① Cuối tháng 6 đóng 330,000 yên(Phí từ tháng 7~ tháng 12)
② Cuối tháng 12 đóng 165,000 yên( Phí tháng  1~ tháng 3 năm sau)
K tháng 10 (6 tháng ) Cuối tháng 9 đóng 330,000 yên (Phí từ tháng 10~ tháng 3)
K tháng 1 (3 tháng ) Cuối tháng 12 đóng 165,000 yên (Phí từ tháng 1~ tháng 3)
 
※ Học viên nhập học khóa tháng 4 đóng học phí 1 năm và học viên kỳ tháng 7 đóng học phí 9 tháng  1 lần sẽ có giảm giá .

 

Về vấn đề trả lại tiền

Chính sách hoàn trả khóa học du học

 

 

Khóa học ngày thường

 Học phí lớp học cơ bản 5 buổi 1 tuần

1 khóa học 10 tuần 200 tiếng 140,000yên ( chưa bao gồm thuế)

※Ngoài ra mất tiền sách
※Trong trường hợp đóng cả 1kỳ thì sẽ được giảm 5 phần trăm

Học phí lớp đối sách thi năng lực tiếng Nhật trung cấp

Trường hợp 1 tuần học đến 4 tiếng 850yên/ 1 giờ (chưa bao gồm thuế)
Trường hợp 1 tuần học 5-12 tiếng 800yên/ 1 giờ (chưa bao gồm thuế)
Trường hợp 1 tuần học 13-16 tiếng 750yên/ 1 giờ (chưa bao gồm thuế)
Trường hợp 1 tuần học trên 17 tiếng 700yên/ 1 giờ (chưa bao gồm thuế)

※Dựa vào số lượng thời gian tham gia học để tính
※Ngoài ra mất tiền sách
※Trong trường hợp tham gia học 20 tiếng 1 tuần, đóng học luôn cả 1 kỳ thì sẽ được giảm 5 phần trăm

 

Về vấn đề trả lại tiền

  1. Trong vòng 8 ngày từ ngày bắt đầu khóa học, trong trường hợp ngày thứ 8 mà tiết học bị hủy, nếu muốn dừng lại khóa học thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền đóng học phí.
  2. Bắt đầu khóa học sau 8 ngày trở đi nếu muốn hủy bỏ khóa học giữa chừng thì sẽ hoản trả 80% số tiền học phí còn lại tính từ thời điểm thông báo cho nhà trường.
  3. Trong trường hợp lớp học đột ngột bị hủy do ảnh hưởng của bão thì sẽ không hoàn trả tiền học phí.

 

 

Học phí khóa thứ 7

Lớp sơ cấp (1 kỳ 10 buổi 40 tiếng) 36,000yên (chưa bao gồm thuế)
Lớp trung sơ cấp(1 kỳ 10 buổi 40 tiếng) 36,000yên (chưa bao gồm thuế)
Lớp ngữ pháp trung cấp(1 kỳ 10 buổi 20 tiếng) 18,000yên (chưa bao gồm thuế)
Lớp hội thoại trung cấp(1 kỳ 10 buổi 20 tiếng) 18,000yên (chưa bao gồm thuế)

※Đến trước khi giờ học bắt đầu nếu có sự liên lạc thông báo nghỉ học, chỉ trong trường hợp tham gia vào khóa học tiếp theo thì số tiền học phí của buổi học đó sẽ được chuyển vào kỳ tiếp theo

 

Về vấn đề trả lại tiền

  1. Đến trước khi giờ học bắt đầu nếu có sự liên lạc thông báo nghỉ học, chỉ trong trường hợp tham gia vào khóa học tiếp theo thì số tiền học phí của buổi học đó sẽ được chuyển vào kỳ tiếp theo ( Tối đa 3 lần ).
  2. Trong vòng 8 ngày từ ngày bắt đầu khóa học, trong trường hợp ngày thứ 8 mà tiết học bị hủy, nếu muốn dừng lại khóa học thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền đóng học phí.
  3. Bắt đầu khóa học sau 8 ngày trở đi nếu muốn hủy bỏ khóa học giữa chừng thì sẽ hoản trả 80% số tiền học phí còn lại tính từ thời điểm thông báo cho nhà trường.
  4. Trong trường hợp lớp học đột ngột bị hủy do ảnh hưởng của bão thì sẽ không hoàn trả tiền học phí.
Photo Gallery TIJ通信 Những SV đã tốt nghiệp (graduate)

PAGETOP